1298 – pierwsza wzmianka o warowni księcia głogowskiego Henryka III - „novum castrum Sedlscho”

1381 – cesarz Wacław IV Luksemburski przekazuje połowę Bytomia, zamek w Tarnowie, Puszczę Tarnowską i prawdopodobnie Siedlisko w lenno Nickelowi von Rechenbergowi

XV wiek – Rechenbergowie wznoszą murowaną siedzibę

1507 - wzmiankowany dom Balthazara von Rechenberga (Karlat)

1540-1548 – Franz von Rechenberg przebudowuje gotycki zamek na renesansową siedzibę

1554 – wzmiankowany przyzamkowy folwark, browar, cegielnia i winnice (Karlat)

1561 – Fabian von Schönaich kupuje dobra bytomsko-siedliskie od Franza von Rechenberga

1595 – przejęcie majątku przez Georga von Schönaicha

1597 – Georg von Schönaich zleca Melchiorowi Deckhardtowi z Legnicy przebudowę i rozbudowę zamku

                        1598 – rozpoczęcie prac przy wznoszeniu skrzydła południowego

                        1602 – budowa skrzydła z salą kolumnową i skrzydła wschodniego z kaplicą

                        1611 – ukończenie prac przy budynku bramnym

                        1612-1614 – budowa fortyfikacji bastionowych wg projektu Valentego Saebischa z Wrocławia

1634 – Johann von Schönaich opuszcza zamek wywożąc część wyposażenia do Polski

1639-1650 – obecność wojsk szwedzkich i cesarskich na zamku

około 1650 – Sebastian von Schönaich odzyskuje zamek i majątek ziemski

1650-1675 – Hans von Schönaich odbudowuje zrujnowane przez wojnę dobra ziemskie

1710–1715 - Hans Carl von Schönaich rozbudowuje zamek (Carolath)

                        Johann Jacob Wagner ze Wschowy wznosi skrzydło zachodnie, północne i ujeżdżalnię oraz przebudowuje salę kolumnową (ogrodową) w skrzydle południowym

1769 - Johann Carl Friedrich von Schönaich wznosi nowy most prowadzący do zamku

Po 1830  - Heinrich Carl Wilhelm von Schönaich dobudowuje do skrzydła południowego przybudówki w stylu neogotyckim oraz łącznik skrzydła wschodniego z bastionem przy budynku bramnym (proj. Karl Friedrich Schinkel)

                                     - przekształcenie ogrodów zamkowych, budowa budynku kancelarii i archiwum oraz stajni na dziedzińcu gospodarczym

                                     - budowa willi i wieży Adelajdy

1866 – Carl von Schönaich przebudowuje skrzydło południowe wg projektu Carla Lüdecke

1907 – budowa mauzoleum Wandy hrabianki Henckel von Donnersmark w pobliżu willi Adelajdy

1914 – wzniesienie mauzoleum Carla von Schönaicha

1945 – zajęcie zamku przez Armię Czerwoną; pożar części zamku; polska administracja parceluje majątek (wieś Karolat)

1946 – wywiezienie przez polskie służby konserwatorskie biblioteki zamkowej do Warszawy

1948/1949 - zmiana nazwy wsi na Siedlisko - zamek w Siedlisku

Lata 50. – degradacja zamku, rozbiórka części murów

1964-1974 – zielonogórski szczep harcerski Makusyny adaptuje ruiny zamkowe na letnią bazę; porządkowanie terenu, remont budynku bramnego i części skrzydła wschodniego przy wsparciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

1986-1989 – władze gminy odbudowują budynek bramny i skrzydło wschodnie - adaptacja na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki

1998 – umieszczenie wizerunku budynku bramnego zamku w herbie gminy Siedlisko

2003 – zamek przechodzi w ręce prywatne; częściowe odgruzowanie, oczyszczenie dziedzińca, uporządkowanie skarpy odrzańskiej 

2011 - Fundacja Karolat organizuje na zamku „Święto bzów”