Książę głogowski Henryk III - obraz olejny I. Bierwiaczonek ze zbiorów Muzuem Ziemi Lubuskiej w Zielonej GórzePoczątki zamku w Siedlisku są prawie nieznane ze względu na szczupłość przekazów źródłowych i zupełny brak badań archeologicznych na terenie założenia zamkowego. Pierwsze wzmianki o zamku pojawiły się w końcu XIII stulecia i związane są z działalnością księcia głogowskiego Henryka III. Władca ten w grudniu 1298 r. wystawił dokument dla Głogowa w in novo castro Sedlscho circa civitatem nostram Buthum (w nowym zamku Sedlscho w okręgu naszego miasta Bytom). Ponownie wspomniano o tym miejscu w kolejnym dokumencie księcia Henryka III w lutym 1303 r. Położenie zamku Sedlscho badacze wiążą z dzisiejszym Siedliskiem. Nieznane są okoliczności powstania warowni. Niewykluczone, że budowla, zapewne drewniana, powstała w związku z przygotowaniami księcia do objęcia władzy w Wielkopolsce (w tym czasie władca Głogowa toczył zmagania zbrojne z Władysławem Łokietkiem). W tym samym czasie (1293-1302) wzmiankowana była także warownia w pobliskim Tarnowie Jeziernym, gdzie utworzono kasztelanię. Fakt wystawiania na zamku dokumentów świadczy o tym, że zatrzymywał się tu władca ze swoim dworem. Wzmiankowane za życia księcia Henryka III warownie w Siedlisku i Tarnowie Jeziernym straciły na znaczeniu wkrótce po śmierci władcy (zm. 1309 r.). W XIV wieku na rzecz miasta Sławy swoją rangę jako ośrodek administracyjny utracił Tarnów Jezierny. Tamtejszy zamek przetrwał i został ponownie zagospodarowany w końcu stulecia. Natomiast Siedlisko na ponad 200 lat „zniknęło” ze źródeł pisanych.